Produksjoner

Kampen - forfatterbesøk

Geir Egil Eiksund & Henrik Koppen

Litteratur formidling /musikk – 10-13 år

Kva bok skulle du ha likt å lest til den yngre deg? Geir Egil Eiksund, forfattar av Kampen har skreve ei bok han sjølv skulle likt å lese då ha var 11 år. Den handlar om kor vanskeleg det er å være annleis. Og at det faktisk går heilt fint. Mangfald i alle variantar er viktig, og kan vere med på å gje borna medvit om at verda og samfunnet er samansett. Vidare bidra til å legge eit godt grunnlag for å skape respektfulle borgarar. Gjennom opphaldet på Seanse har Geir Egil og musikar Henrik Koppen jobba med å utforske dialogen mellom musikk / lydbilde og formidling av boka.

Denne produksjonen er ein del av prosjektet «Meir Nynorsk i DKS!» er eit samarbeid mellom Kulturtanken, Vestland fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa.

Foto: Kristian Glomnes, Seanse

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film