Produksjoner

365 degree dancer

Sentrifugal films

Dansefilm/tverrfaglig – Ungdom

Kunstprosjektet «365 degree dancer» har som mål å lage en dokumentarisk dansefilm. Filmen tar for seg en reise gjennom Silkeveien og det utvikles en dans i fra hver region på denne reisen. Det arbeides med å skape en poetisk «road-movie» som utforsker fellesnevneren innen den pakistanske kulturens dans gjennom bilder, tekst og animasjoner. Den asiatiske filosofien og synsvinkelen er fremtredende i prosjektet og filmen vises gjerne i kirkerom for å bygge opp under kirkebyggene som kunstarena og muligheten for kultur og religionsdialog.

Medvirkende: Maria Lloyd, Ella Fiskum og Hamdi Barakat

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film