Produksjoner

365 degree dancer

Sentrifugal films

Dansefilm/tverrfaglig – Ungdom

Kunstprosjektet «365 degree dancer» har som mål å lage en dokumentarisk dansefilm. Filmen tar for seg en reise gjennom Silkeveien og det utvikles en dans i fra hver region på denne reisen. Det arbeides med å skape en poetisk «road-movie» som utforsker fellesnevneren innen den pakistanske kulturens dans gjennom bilder, tekst og animasjoner. Den asiatiske filosofien og synsvinkelen er fremtredende i prosjektet og filmen vises gjerne i kirkerom for å bygge opp under kirkebyggene som kunstarena og muligheten for kultur og religionsdialog.

Medvirkende: Maria Lloyd, Ella Fiskum og Hamdi Barakat

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film