Produksjoner

Fire Friheters Fanzine

Karen Helga Maurstig & Bess Frimodig

Grafikkverkstad – 16-19 år

Fanzine er eit spesialblad med idealistisk grunnlag og inneheld ein kombinasjon av grafikk, teikningar, bilete og tekst. Det er enkelt å lage og billeg å masseprodusere og distribuere. Det einaste ein treng for å lage desse blada er tid og dialog. Elles kan ein bruke ting frå naturen, boss, utklipp og ulike variantar av bokstavstempel. Karen Helga Maurstig og Bess Frimodig er biletkunstnarar og jobbar begge med grafiske teknikkar i eigne kunstnarisk arbeid. «Fire Friheters Franzine» er eit tidsskrift tenkt produsert saman med ungdomar frå asylmottak og elevar frå vidaregåande skule, der ein kan få uttrykke seg om kva som kan vere eit verdig liv gjennom bileter og collage, dialog og tekst med bakrunn i dei fire fridomane som dannar grunnlag for menneskerettane: talefridom, religionsfridom, fridom frå nød og frå angst.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film