Produksjoner

Unfolding realms

Dalija Acin Thelander

Installasjonskunst - 0-18 månader

Ein kunstproduksjon utvikla for babyar frå 0 til 18 månader, eit sanseområde der svært barnevennleg installasjonskunst vert kombinert med koreograferte sekvensar. Her kan små born saman med sine foreldre oppleve estetikk på ein ny måte der alle sansar kan brukast. Babyen kan sjølv velje kva dei vil oppleve gjennom å utfalde seg fritt. Målet er å nå borna på ein måte som gjer det fyrste og viktige møte med kunst til ei god oppleving.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film