Produksjoner

Forsøksordningen

Morten Liene & Eivind Seljeseth

Scenekunst/performance – Ungdom

Skolen kan ses på som et strengt konstruert rom/sted. Hvor bevegelser og rytmer har spesifikke betydninger, og å sprenge disse kan gi store effekter, både positive og negative. Fra ungdommenes side virker det som en strategi å gi minst mulig i disse rommene, i frykt for å bli sett, eller i ønske om å bli sett. Her er det også tydelige strukturer for bevegelse for lærere og andre autoriteter, med egne rom og egne rytmer. Dette gjelder også for gjester utenfra. En morsom øvelse er å stå i en ungdomsskolegård, hvor man blir totalt oversett, eller gå gjennom skolebygningen og inn på lærerværelset uten at noen tilsynelatende legger merke til deg. Med dette trykket på og disse rammene for å se, bevege seg, og trekke seg unna, søker Morten Liene og Eivind Seljeseth gjennom Forsøksordningen å gjøre en undersøkelse med sin tilstedeværelse, samtidig som de vil tilkjennegi at det er en undersøkelse. I dette forprosjektet prøves det ut en metode for å undersøke forholdet mellom: Kunst – DKS – Skole gjennom praksis og teoretisk tilnærming.

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film