Produksjoner

HAIKU

Stian Omenås, Karin Augusta Nogva & Endre Ruset

Scenekunst – Ungdom

Karin Augusta Nogva, Stian Omenås og Endre Ruset har det til felles at dei alle har latt seg inspirere av japansk kultur. Kunstnarane vekslar mellom diktlesing, musikk med austleg klang og servering av te basert på sjølvplukka blåbærlyng eller krekling. Som publikum får vi ta del i dette ritualet der alle til slutt får servert ein kopp te, som vi skal drikke saman. Med utgongspunkt i det moderne mennesket sin hektiske kvardag søkjer kunstnarane å gi publikum ei oppleving av eit kunstnerisk rom til ro og ettertanke.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/IYas06X-5sw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film