Produksjoner

Å lage et videomaleri

Eva Ljosvoll

Video/billedkunst/verksted – 12-16 år

Ved å animere foto og videomateriale kan man lage et videomaleri. Målet kan være å understreke nettopp det ved omgivelsene som man legger spesielt merke til, eller man kan skape en magisk eller eventyraktig opplevelse. Været, vinden, lyset, tidevannet, vekst i naturen, forråtnelse eller årstider viser tiden, og er blant det vi kan manipulere for å skape et bilde som blir noe mer enn et landskapsbilde. Disse bildene er i slekt med fantasifortellinger. Prosjektet er nært knyttet opp til billedkunstner Eva Ljosvolls egne kunstneriske metode. Hun har utviklet denne for å snakke om ting som opplevelsen av at tiden stanser opp, eller det å stirre ut i luften og det å egentlig være et helt annet sted mentalt, eller at noe i omgivelsene, bevisst eller ubevisst minner om en tidligere erfaring, og dermed gir en helt spesiell følelse. I verkstedet vil det i tillegg til teknisk kunnskap om fotografering/filming og digitale verktøy, også bli lagt vekt på å forsøke å formulere en god idé og å kunne si noe om hva man ønsker å si med bildet.

Velg år 🢑
Alle år
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Dans
Musikk
Film
Visuell
Verksted
Litteratur
Scenekunst
Animasjon