Produksjoner

Arr

Jon Erik Myre & Stine Sandnes

Teater/Litteratur – 13-19 år

I et Covid-19 år har de fleste fått kjenne på følelsen av å være alene, isolert og å savne samvær med familie og venner. For noen er disse følelsene del av hverdagen. Å være annerledes kan være utgangspunkt for at noen blir mobbet og utestengt, og noen kjenner dette mer på kroppen enn andre i løpet av skoleårene. Samtidig skal man finne seg selv og forstå hvem man er. Dersom man stadig opplever å bli definert som «en som ikke passer inn», kan dette få store konsekvenser for selvfølelsen og utformingen av egen identitet. ARR er et teatermanus som handler om en gutt som er alene og har blitt utsatt for mobbing. Vi følger hans siste år på VGS, der han for første gang opplever et genuint vennskap, samtidig som utfordringene fra mobberne er der. Med hjelp fra den nye vennen tennes et håp om at livet kan bli bedre.

Manus lesning av Kristian Glomnes, Seanse

Foto: Kristian Glomnes, Seanse

Velg år 🢑
Alle år
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Dans
Musikk
Film
Visuell
Verksted
Litteratur
Scenekunst
Animasjon