Produksjoner

Kamerarommet

Werner Anderson

Fotografi – 10-14 år

”Kamerarommet” er et fotoprosjekt som ønsker å utfordre barnas sanser, fantasi, utforskertrang og gjøre dem bevisste på sin egen bruk av bilder. Anderson ønsker å ta barna med tilbake i tiden lenge før mobilkameraer og det digitale, til fotografiets opprinnelse og Camera Obscura (som på norsk betyr mørkt rom). Prosjektet tar utgangspunkt i det enkle optiske prinsippet fotografiet bygger på – ved å la dagslys slippe gjennom et lite hull i et mørkt rom, vil det på veggen på motsatt side av hullet, danne seg et opp-ned-vendt bilde av omgivelsene utenfor. Målet med prosjektet er å utvikle en verksted for barn, ved Sjøholmen Barnekunstsenter utenfor Oslo. I del 1 vil barna lære å fysisk omskape et stort rom i den gamle villaen til et kamera. I del 2 vil barna fotografere hverandre inne i dette store bildet som blir projisert på tak og vegger i rommet. Del 3 består av å bygge kameraer av vanlige pappesker og ta disse med utenfor rommet for å fotografere huset utenfra. Bildene barna har fotografert vil bli vist i en egen kunstutstilling på slutten av verkstedet slik at foreldre og andre besøkende får se hva barna har skapt.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film