Produksjoner

RINGAR I VATNET

Musikal – 12-90 år | Rolf Magnus Orø

"Ringar i vatnet" er ein musikal i utvikling, inspirert av ein av viktig pioner innan båtbygging i Møre og Romsdal, Lars Jensen Hammeraas. Gjennom opphaldet på Seanse har Rolf utforska idea or musikk til stykket som handlar om Lars som i 1857 flytta frå Hardanger til Vestnes, og hadde med seg mykje kunnskap om båtbyggetradisjonar. Han starta bygging av større båtar, skapte mange arbeidsplassar, spreidde kunnskap om båtbyggarkunsten og laga over 50 båtar i sine år på Vestnes, og etterkvart i Ålesund. Musikalen skal framførast av Vestnes teaterlag, Shantykoret i Vestnes, musikarar frå Vestnes og profesjonelle aktørarar.

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film