Produksjoner

I slipped in between wor(l)ds

Maja Roel, Lowri Rees & Erlend Hammer Hansen

Scenekunst/film – 13-15 år

Dette prosjektet er skal bli både en forestilling og et verksted. Gjennom film og dans vil de vise hvordan det er å være mellom to karakterer, eller to verdener; det feminine og det maskuline. De vil vise ulike fremstillinger av ytterpunktene, men mest om det å være mellom de ulike kjønn. Prosjektet handler om det å være bevisst på frihet, egne ønsker og glede over å vite hvem man er.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film