Produksjoner

I Blaafjellet

Monica Tomescu-Rohde - Kvinnelig Spor

Klassisk musikk – medskapende fortellerteater - 6 – 10 år

I Blaafjellet er en performativ konsert som på en ny og leken måte introduserer barn for klassisk musikk. Stykket er et musikalsk eventyr og komponert av Agathe Backer Grøndahl, Norges første betydelig kvinnelige komponist av internasjonalt kaliber. Tomescu-Rohde spiller, forteller og inviterer barn til innlevelse, lytte og delta. Prosjektet ønsker å utforske hva musikk kan gjøre med oss, hvordan det stimulerer vår forestillingsevne og utvikler vår fantasi. Dette er både en individuell og en kollektiv skapende prosess og i Blaafjellet egner seg godt som utgangspunkt for respons og skapende uttrykk i møte med barna.

Foto: Kristian Glomnes, Seanse

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film