Produksjoner

Animation in Education

Mari Martens Kristoffersen

Animasjon – 9 -13 år

Hvordan kan vi utrykke og fortelle vår historie gjennom objekter? Hvordan få elever til å fortelle sin historie? Animation in Education utvikler animasjonsverksted for kortere og lengre perioder for gjennomføring blant annet i skole og kulturskole. Målet er å utvikle ferdigheter og kunnskaper ved bruka av plastelina og papp, og filme stop/motion ved bruk av lett tilgjengelige programmer. Dette gir elevene mulighet til å kombinere teori og teknisk kunnskap, og samtidig utvikle kreativitet og sosiale ferdigheter når de sammen arbeider med materialet og skaper animasjonsfilmer. Ved Seanse har prosjektet fått innspill fra Seanses mentorer, andre kunstnere og fra førstelektor Andres Mänd fra Institutt for Animasjon og film ved Høgskolen i Volda.

Foto: Kristian Glomnes, Seanse

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film