Produksjoner

Kartzoogoogle

Anne Beite

Billedspråk – 12-16 år

Beite er en skulptør og billedhogger som nå jobber med todimensjonale illustrasjoner i et prosjekt som er i begynnerstadiet. Prosjektet handler om hvordan man var sosial før i forhold til nå og hvordan ungdom kartlegger sine liv. Gjennom Internett har man nå muligheter til å være venner med hele verden, men det er vanskelig å være venner med nabogutten. Beite konsentrerer seg om hva hun som voksen kan bidra til, og vil få ungdom til å søke i seg selv. Gjøre dem bevisste på å være tilstede i sine egne liv. Hun vurderer et skoleprosjekt der barna tegner inn fabeldyr og figurer på kart av sine lokalområder.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film