Produksjoner

Fett

Renata Aleksejunaite

Teater – 13-15 år

Utvikling av en monolog som fokuserer på tematikken rundt egne valg. Teksten er basert på novellen «Fett» av Karin Sveen. Dette er en tragikomisk historie om en ung jente som hater fett, men som elsker smør. Hennes valg er ofte tatt ut fra et noe misforstått syn på realitetene. Gjennom absurde situasjoner skapes et humoristisk portrett av ungjenta.

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film