Produksjoner

Kontaktimprovisasjon

Marthe Bolkan Schneider & Mari Bjørnsdottir Vinjar

Dans/improvisasjon – 6-12 år

Kontaktimprovisasjon kan vere ein metode for å utarbeide materiale til ei danseframsyning, men det kan også være den sceniske presentasjonen i seg sjølv. Utøvarane vil utvikle ei framsyning og ein verkstad innan dans med fokus på kunst og rørsle på barnas premisser. Fysisk aktivitet og kroppskontakt på ein positiv måte.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film