Produksjoner

Crossover

Marianne Skjong

Visuell kunst

Kunstnaren arbeider med visualisering av språklege element. Ho set saman ord i ulike visuelle former, leiker med orda si meining, med bokstavar og gjer visuelle eksperiment. Her er collagen arbeidsform.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film