Produksjoner

Curtain

Brita Grov, Roskva Yasmin Andersen, Simona Kortenhaus, Sara Røisland Torsvik, Berit Einemo Frøysland, Jan Neal Holden

Scenekunst, samtidsdans - 16 år +

Koreograf Brita Grov er i dette forprosjektet opptatt av å utforske gardiners muligheter, begrensninger og funksjon i møte med dansere og koreografi. Gardinene består av forskjellige stoffer og materialer som kan være både draperi og forheng. Blanke og skinnende, gjennomsiktige, tunge og lette fyller de scenen fra taket og ned. Både lys og skygger virker inn på det koreografiske materialet som blir skapt i samarbeide med danserne. Inspirasjon hentes fra Greg Haines pianostykke «The Spin» og blir prøvd ut sammen med improviserte bevegelses strukturer. Repetisjon og små endringer i koreografien skjer bak, foran og mellom gardinene og med lysdesign som utforskes på samme tid. De spør: Kan vi ved hjelp av gardinene si noe om hvem jeg og vi er?

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film