Produksjoner

Kunstformidling

Heidi Alice Aarseth

Forteljarteater

Arbeid med kunstformidling og forteljarformidling. Prosjektet inneber å vidareutvikle møter mellom ein forteljar og barn. Stikkord for kunstformidlinga er skaparglede. Eit forsterka uttrykk i formidlinga gjennom møte med kunst og forteljing.

Velg år 🢑
Alle år
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Musikk
Teater
Visuell
Scenekunst
Dans
Film
Verksted
Litteratur
Animasjon