Produksjoner

SPRÅK GYM

Teater – 12-21 år | Lina Taule Fjørtoft, Toivo Fjose & Ingrid Askvik

Språkgym er eit prosjekt med mål om å skape engasjement og ei felles oppleving av meistring rundt språk! Språk er ein stor del av vår identitet, og noko vi alle har eit forhold til. Gjennom prosjektet håper dei å få fram dei positive sidane av språkleg mangfald gjennom kroppsøvingsfagets dramaturgi i gymsalen, gymsalens estetikk og øvelser, og metodar i faga norsk og framandspråk. Med nynorsk og samisk som utgangspunkt ynskjer dei å fokusere på, og likestille ulike språk, samt gjere publikum bevisst på deira eigen bruk av dialekt, talespråk og skriftspråk

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film