Produksjoner

Klapp

Boa scenekunst

Scenekunst/film – 12-14 år

Dette er et forprosjekt til en teaterforestilling. Forestillingen baseres på filmopptak av intervju og verksted med barn og unge fra den palestinske flyktningleiren Borj el Barnanje i Beirut og Panorama Children School i Sør-Afrika. Materialet skal brukes som utgangspunkt for en interaktiv forestilling for å undersøke om det i forholdet mellom det globale og det lokale finnes likhetspunkter på tross av kontraster i levemåte, klima, religion, politikk og styreformer.

Contributors: Elisabeth Helland Larsen.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film