Produksjoner

Bokstavfantasi

Märit Aronsson

Billedkunst - 6 – 10 år

Vi ser med nytt blikk på former vi har rundt oss! Verkstedet tar utgangspunkt i geometriske former og med et nytt blikk letes det etter bokstavformer inne i klasserommet som i vinduer, tak, rør, ventilasjonsanlegg, dørhåndtak etc. Deltakerne klipper en bokstav som de selv har oppdaget og hvor formen blir utgangspunkt til noe annet for eksempel et landskap, figur eller fortelling. Hovedfokus er lek og utforskning hvor ingenting er feil eller kan måles. Hensikten med verkstedet er å undersøke flere og nye måter å øve fantasien på.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film