Produksjoner

Det ville Europa

Kyrre Evjenth Slind, Unn Catodotter Fyllingsnes og Audun Austli

Historiefortelling/musikk – 13-15 år

Musikk, lyd og historiefortelling brukes til å skape en forestilling rundt naturbildene fra det internasjonale fotoprosjektet Wild Wonders of Europe. Ut fra bildene og stemningen i musikken, vil historiefortellingen utfordre publikum til å delta med sine observasjoner og assosiasjoner og slik bli medskapende i historien. Historien utvikles med utgangspunkt i hvordan en naturfotograf arbeider i felt, og hvordan man der må bli så stille at naturen aksepterer ens tilstedeværelse.

Velg år 🢑
Alle år
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Dans
Musikk
Film
Visuell
Verksted
Litteratur
Scenekunst
Animasjon