Produksjoner

Kreativ kakafoni

Birte Hege Owusu-Addo

Rytmeverksted – 6-13 år

Denne verkstaden skal handle om rørsler, song og rytmar i frå Afrika. Elevane får innsikt i eit samfunn der dans, song og musikk heng saman. Gjennom leik med rytmar får barna kjennskap til den Afrikanske kulturen og dei får prøve ut ulike rytmeinstrument. Det heile knytast opp imot song og dans. Elevane får også lage eigne enkle afrikanske instrument.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film