Produksjoner

Afghanistans modige geit

Buzak Chini

Eventyrfortelling – 3-6 år

Afghanistans modige geit er i dag en tospråklig forteller, visuell kunst- og musikkforestilling på norsk og dari (afghansk persisk). Eventyrfortellingen er bygget opp rundt en metodikk for flerspråklig fortelling som har vært utviklet av Fortellerhuset siden 2006. En kreativ lek med språk der det er et viktig mål at alle i publikum skal forstå hele handlingen uansett språkbakgrunn. Hele forestillingen fortelles på norsk og dari parallelt, men alt gjentas ikke på to språk. Under oppholdet jobbet gruppen med å adaptere eventyret om til en barnebok bestående av bilder og tekst som kan leses på både norsk og dari i samme bok.

Medvirkende: Alf Lie (norsk) og Amin Senatorzade (Afghansk persisk) og musiker/maler Jan Kabir.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film