Produksjoner

Square Peg, Round Hole

Bendik Nordgaard & Jock Maitland (UK)

Teater med objekt – 3-6 år

Square Peg Round Hole bruker dukketeater / objektmanipulasjon, geometri og musikk for å utforske hva som gjør oss forskjellige og hva vi har til felles uten bruk av ord.

Hva skjer når skapninger med forskjellige former, farger og musikalitet prøver å sameksistere? Er det en måte for disse dukkene å se utover det som gjør dem annerledes, i en verden der musikk og lek har erstattet funksjon og verbal kommunikasjon?

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film