Produksjoner

I et speil, i en gåte

Ine Harang

Verksted/Kirkekunst – 8-10 klasse

Alltid vil vi undre oss over de store spørsmålene i livet. Kirken, som et sakralt rom, har vært et sted der man stiller disse spørsmålene. Ine Harang vil utfordre ungdom til å gjøre seg tanker rundt det sakrale rommets beskaffenhet og hva hver enkelt ser på som hellig. Etter å ha tatt med seg ungdom inn i en lokal kirke, vil hun ha en filosofisk innledning hvor hun tar for seg hvilken rolle kirken har spilt, og spiller, i vår kultur. Som visuell kunstner vil hun vise hvordan metaforer, farger, og symboler er brukt i landets små kirker for å belyse og stille store spørsmål.

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film