Produksjoner

I et speil, i en gåte

Ine Harang

Verksted/Kirkekunst – 8-10 klasse

Alltid vil vi undre oss over de store spørsmålene i livet. Kirken, som et sakralt rom, har vært et sted der man stiller disse spørsmålene. Ine Harang vil utfordre ungdom til å gjøre seg tanker rundt det sakrale rommets beskaffenhet og hva hver enkelt ser på som hellig. Etter å ha tatt med seg ungdom inn i en lokal kirke, vil hun ha en filosofisk innledning hvor hun tar for seg hvilken rolle kirken har spilt, og spiller, i vår kultur. Som visuell kunstner vil hun vise hvordan metaforer, farger, og symboler er brukt i landets små kirker for å belyse og stille store spørsmål.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film