Produksjoner

Skjellsord

Elisabeth Hatlehol Sairosi

Visuelt verksted med sjablong – 12-15 år

Ungdommer er vant til at skjellsord blir brukt i skolen og på fritiden. Av erfaring i arbeid med ungdom ønsker de å snakke om og arbeide med de ordene som omgis. Verkstedet Skjellsord ønsker å gi ungdommene frihet og mulighet til å reflektere rundt ordene som oppleves som skjellsord, og utrykke seg visuelt inspirert av street art.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Dans
Scenekunst
Visuell
Litteratur
Musikk
Verksted
Animasjon
Teater
Film