Produksjoner

Blink / Reset

Einy Aam Sparks, Tyler Sparks, Kevin Ho, Uta Takemura & Sarah Cameron

Dans – 15-19 år

Sosiale medier blir en stadig større del av våre liv. Eller kanskje heller en verden hvor vi oppholder oss stadig mer. Vi bruker enorme mengder med tid og fokus på kommunikasjon gjennom ny teknologi, ofte på bekostning av tilstedeværelse i våre fysiske omgivelser. Den digitale verden har imidlertid uskrevne regler, og disse er spesielt viktige for ungdommer. De som ikke mestrer å være sosiale i den nye verdenen kan fort falle utenfor. Sparks og kompani ønsker å utforske hvordan disse to verdenene skaper en dobbel virkelighet, og hvordan dette påvirker vårt samfunn. De ønsker å gjøre dette gjennom abstrakt dans, en kunstform som vil bli åpnet for publikum ved hjelp av fysiske gjenstander og film. Hvordan eksisterer vi kroppslig samtidig som vår bevissthet flyter i skyene? Hvordan relaterer vi oss fysisk til mennesker vi aldri har møtt, men likevel kjenner?

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film