SEANSES MENTORPROGRAM

Seanse vil utvikle sitt mentortilbud med en utvidet ekstern tjeneste. Dette vil gi oss mulighet for si ja til flere eksterne oppdrag, både enkeltoppdrag av kortere varighet eller følgementorering over tid. For å kunne utvide vår mentorstab trenger vi flere kvalifiserte mentorer. Våren 2024 vil vi tilby et første mentorkurs, samt arrangere et mentorseminar med eksterne aktører.

Mentorkurset vil gi kompetanseheving gjennom forelesninger/seminar, gruppearbeid, samtaler og praktisk utprøving. Målet er å skape en felles forståelse for rollen som mentor, og bidra til refleksjon og begrep på det arbeidet som utføres. Foruten to obligatoriske samlinger vil deltakerne være observatører og bidra med veiledet prøvementorering under et kunstneropphold.

FOR HVEM?
Mentorkurset passer for deg som ønsker å videreutvikle rollen som veileder, og har en profesjonell kunstnerisk bakgrunn eller praksis som underviser eller veileder fra universitet og høyskoler (innen alle kunstuttrykk). Vi søker deltakere som kan lytte og undre seg over andres ideer og tema, og som har forståelse for ulike målgrupper og kontekster for hvor kunsten skal presenteres.

Utdanning
Minimum Bachelor eller Master i et eller flere kunstfag

Erfaring
Kunstnerisk erfaring fra ett eller flere kunstfelt

Utvikling
Interesse for å utvikle seg som mentor og selv kunne ta imot råd og veiledning

Veiledning
Erfaring som mentor eller veileder på et eller flere områder relatert til kunst og kultur

Søkere
Både yngre og andre med lengre erfaring kan være aktuelle for mentorprogrammet

Tilbakemelding - De Blåkledde Kunstneropphold 2022

«Mentorene kom med veldig nyttig og sterkt innspill som påvirket og vil påvirke det videre arbeidet i stor grad.»

Kunstner fra Seanses kunstneropphold uke 25 2022