SEANSES MENTORPROGRAM

Seanse vil utvikle sitt mentortilbud med en utvidet ekstern tjeneste. Dette vil gi oss mulighet for si ja til flere eksterne oppdrag, både enkeltoppdrag av kortere varighet eller følgementorering over tid.

For å kunne utvide vår mentorstab trenger vi flere kvalifiserte mentorer og hadde våren 2024 en søknadsrunde med rekordstor interesse. Over 100 søknader fra alle felt søkte og jobben med å gjennomføre kurset har startet. Vi ser at behovet er stort og gleder oss over den store interessen for kurset.

Det store responsen viser tydelig at det er et stort behov for støtte og veiledning i kunstproduksjon. Vi er svært glade for å kunne tilby Mentorkurs til kunstnere og fagpersoner i feltet, og dette vil komme svært mange barn og unge til gode gjennom kunstproduksjoner og delaktige kunstprogram som gir kompetanse for framtiden.

Mentorkurset vil gi mentorene kompetanseheving gjennom forelesninger/seminar, gruppearbeid, samtaler og praktisk utprøving. Målet er å skape en felles forståelse for rollen som mentor, og bidra til refleksjon og begrep på det arbeidet som utføres. Foruten to obligatoriske samlinger vil deltakerne være observatører og bidra med veiledet prøvementorering under et kunstneropphold.

Tilbakemelding - De Blåkledde Kunstneropphold 2022

FREMOVER

Innen 2025 ønsker vi at mentorprogrammet skal formaliseres til en salgbar og attraktiv tjeneste for både . Med flere kvalifiserte mentorer vil Seanse kunne påta seg mange flere oppdrag enn i dag, både av kortere og/eller lengre varighet, alt avhengig av oppdrag og tilhørende aktører og målgruppe. Siden starten i 2004 har Seanse jobbet med veiledning av kunstproduksjoner med gode tilbakemeldinger og resultater.

HVEM?

Den langsiktige effekten av en slik ordning vil styrke kunstens kvalitet, betydning og opplevelse i møtet med deltakere og publikum. Mentordningen forventes å bli nyttig for produksjon, formidling og omfang av kunst mange nivå.

Målgruppen som forventes å kjøpe en slik tjeneste på vegne av seg selv eller som et tilbud til aktører de har samarbeid med. Aktuelle prosjekt vil kunne være innen nasjonale, regionale og kommunale kunstinstitusjoner og organisasjoner som Kulturtanken, Norsk Kulturskoleråd, fylker, kulturskoler, enkeltprosjekt i regi av kunstnere og andre kulturaktører.

«Mentorene kom med veldig nyttig og sterkt innspill som påvirket og vil påvirke det videre arbeidet i stor grad.»

Kunstner fra Seanses kunstneropphold uke 25 2022