Productions

Kampen - forfatterbesøk

Geir Egil Eiksund & Henrik Koppen

Litteratur formidling /musikk – 10-13 år

Kva bok skulle du ha likt å lest til den yngre deg? Geir Egil Eiksund, forfattar av Kampen har skreve ei bok han sjølv skulle likt å lese då ha var 11 år. Den handlar om kor vanskeleg det er å være annleis. Og at det faktisk går heilt fint. Mangfald i alle variantar er viktig, og kan vere med på å gje borna medvit om at verda og samfunnet er samansett. Vidare bidra til å legge eit godt grunnlag for å skape respektfulle borgarar. Gjennom opphaldet på Seanse har Geir Egil og musikar Henrik Koppen jobba med å utforske dialogen mellom musikk / lydbilde og formidling av boka.

Denne produksjonen er ein del av prosjektet «Meir Nynorsk i DKS!» er eit samarbeid mellom Kulturtanken, Vestland fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa.

Foto: Kristian Glomnes, Seanse

Choose year 🢑
All years
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visual
Dance
Literature
Music
Performing arts
Theatre
Animation
Workshop
Film
Dans