Produksjoner

Ord i bevegelse

Veronica Salinas, Elisabeth Helland Larsen & Tina Soli

Teater/bok – 5-10 år

«Ord i bevegelse» benytter fysiske improvisasjoner med ord og bokstaver og sammen med visuelle opplevelser formes det tekster sammen med barn og unge. Kunst og pedagogikk flettes sammen til et inspirerende verktøy som styrker den kreative prosessen i språklæring. Det legges opp til at «forskjeller» er en ressurs og ikke noe som bremser en kollektiv oppgave med virkemidler i fra teater og sirkuskunst. Prosjektet bygger på en bok for barn med karakterene Alfa og Omega hovedpersoner.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film