Produksjoner

KVEKK KVEKK over en bekk

Inger Bakke, Marit Kaldhol & Elin Grimstad

Musikkframsyning – 3-5 år

Ein leik med musikken sine grunnelement; rytme, puls, dynamikk og lyd. Formidla i eit scenisk uttrykk beståande av tre frittgåande musikarar, ein fandenvoldsk skodespelar, ein animatør som ikkje vil bli vaksen og med historien om livet på hjartet, og ein forfattar som stuntar utan å tenke på konsekvensane. Antrekket er rosa dressar og grøne kalosjar.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film