Produksjoner

DRYADES & OREIADES

Sudesh Adhana, Anna Widen, Jon Balke, Ole Marius Stole, Cecilie Steen & Martine Bentsen

Visuelt/Dans/Performance – 4-12 år

"DRYADES & OREIADES - Er en søkelse i overgangen fra antroposentrisk til posthuman tilnærming i håp at effekten vil spre seg i andre aspekter av vårt forbrukerliv. I denne forestillingen har dansere sine kropper blitt re-designet med pileskulpturer for å gi dem en ny hybrid kroppsidentitet. Hovedideen er "hvordan kan disse hybridvesenene sameksistere med andre arter (dyr og fugler) på like vilkår? I motsetning til noen mennesker som anser seg selv som eiere av land og alt liv!"

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film