LYS SKYGGE MØRKE KUNSTVERKSTED

KUNSTVERKSTED:
LYS SKYGGE MØRKE

Blackbox - Turneteateret Verdal - 24/11-2023

Hvordan forholder de forskjellige kunstartene seg til lys, skygge og mørke?

- et tverrkunstnerisk verksted for profesjonelle kunstnere innen ulike felt og andre kunstfaglige interesserte. Et tilbud til studenter i fra dans, drama, teater, litteratur, billedkunst, musikk og annet.


Seanse arbeider for at alle barn og unge skal kunne oppleve og uttrykke seg gjennom kunst.

Vi arrangerer kunstneropphold, seminar, kunstverksteder og konferanser.

Hva skjer?

Seanse 2023

We wanted to say thank you for this great residency in Volda. It has been really nice to be there, and to be surrounded by other artists. Working in these conditions is optimal, as we felt that we could focus on what we’re doing, and the way it was organized with the little presentation in the middle of the week pushed us to be clear with our ideas and produce something on stage. All in all, the process went very well and we are surprised by how rich this experience has been for our group. So, thank you very much."

The Krumple Theater Company