Produksjoner

Traces of Tradition

Storm Duo – Kristina Farstad Bjørdal & Asta Soffia Torgeirsdottir (IS)

Folkemusikk – 10-16år

Storm Duo ønsker å forske på tradisjonslinjene, likheten og forskjellene mellom islandsk og norsk folkemusikk. De er begge oppvokst i folkemusikktradisjonen, er klassisk utdannet og fleksible trekkspillere med stor nysgjerrighet på forskjellige musikk-sjangre. Sammen ønsker de å formidle musikkarv fra Norge og Island, komponere en dynamisk og overraskende konsert og å skape en rød tråd som fletter låtene sammen.


Foto: Kristian Glomnes, Seanse

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film