Produksjoner

Traces of Tradition

Storm Duo – Kristina Farstad Bjørdal & Asta Soffia Torgeirsdottir (IS)

Folkemusikk – 10-16år

Storm Duo ønsker å forske på tradisjonslinjene, likheten og forskjellene mellom islandsk og norsk folkemusikk. De er begge oppvokst i folkemusikktradisjonen, er klassisk utdannet og fleksible trekkspillere med stor nysgjerrighet på forskjellige musikk-sjangre. Sammen ønsker de å formidle musikkarv fra Norge og Island, komponere en dynamisk og overraskende konsert og å skape en rød tråd som fletter låtene sammen.


Foto: Kristian Glomnes, Seanse

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film