Produksjoner

Unbearable facts

Liv Dysthe Sønderland

Visuell kunst/grafikk – 16-19 år

Liv har laget 10 000 figurer. Dette referer til antallet barn som dør av sult i løpet av et døgn. Ingen av figurene er like. Det har tatt 3 år å lage dem. Unbearable facts handler om vonde fakta som vi presenteres for jevnlig gjennom media i form av statistikk og tall. Kunstneren har vært opptatt av hvordan vi forholder oss til denne type opplysninger – om det i det hele tatt er mulig å ta informasjonen inn over seg. Liv har satt seg fore å omforme tallene til ur-språket; Figuren som representasjon for mennesket. Urspråket lar seg ikke komprimere. En figur betyr et menneske. Tallenes språk derimot er effektivt og abstrakt, 10 000 mennesker representert ved 5 tegn. Prosjektet presenterer på sett og vis et forsøk på å avkode en statistikk. En bearbeiding av informasjonen om en ufattelig tragedie som ligger gjemt i disse tallene her. Prosjektet er politisk i den forstand at denne konkrete statistikken peker på skjevfordelingen av ressurser på jorden og setter vår overflod i et grelt lys. Samtidig handler dette om hvor vanskelig det er å absorbere og ta inn over oss denne type informasjon generelt.

Velg år 🢑
Alle år
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Dans
Musikk
Film
Visuell
Verksted
Litteratur
Scenekunst
Animasjon