Produksjoner

Kreativ verkstad

Hege Sørdal

Verkstad

Ideen bakom dette kunstprosjektet er at kunstnarlege uttrykk skal gje barn inspirasjon til å arbeide med eige skapande arbeid. Gjennom å utvikle ein kreativ verkstad utforska kunstnaren kva slags teknikkar som kan vere aktuelle og velfungerande. Hege Sørdal har teke utgangspunkt i eit samarbeid med ein skodespelar og ein forteljar og vidareutviklar no dette konseptet.

Velg år 🢑
Alle år
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Musikk
Teater
Visuell
Scenekunst
Dans
Film
Verksted
Litteratur
Animasjon