Produksjoner

Nattsvermar

Un-Magritt Nordseth, Gyrid Axe Øvsteng, Rune Rebne, Ludvig Elblaus, Kathrine Tolo, Jean Vincent Kerebel, Lars Jacob Holm & Anne E. Kokkinn.

Teater – 3-5 år

Lars får ikkje sova. Natta bråkar, og ut ifrå mørkret kjem Nattjenta dansande; ho vil danse Lars – inn i dei mørke krokane. I mørke, sømnlause natta blir kjenslene sterke, nesten kroppslege. Nett slik er denne framsyninga: Øyrene og augene på stilk, alt kan hende, og hender – og til slutt; roleg pust.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film