Produksjoner

Vesen

Thale Kvam Olsen & Kristine Roald Sandøy

Visuell kunst – 2-10 år

I dette prosjektet utforskar kunstnarane kva eit Vesen kan være. Med utgangspunkt i form og rørsle er dei opptekne av kva rørsla kan tilføre eit objekt og korleis rørsla oppstår. Kjem den innanfrå? Eller blir den tilført utanfrå av tilskodaren, eller andre krefter? Barn er meir intuitive enn vaksne. Dei er nysgjerrige, opne, og dei veit ikkje alt om korleis verda heng saman enda. Dei stiller spørsmål, og lagar forklaringar på det dei ikkje veit. Vesen skal bidra til tanken på at alt ikkje treng å vere slik det ser ut ved første augeblikk. Til dømes formar som kan foldas saman, eller som kan balanserast på kropp. Former som tilsynelatande er små, men som kan vekse seg store.

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film