6/17/2022

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Seanse samler inn, bruker og oppbevarer personopplysninger. Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Senterleder ved Seanse er behandlingsansvarlig av personopplysninger. Personvernombud kan nås på personvernombod@hivolda.no Seanse behandler personopplysninger hovedsakelig i den hensikt.

VILKÅR FOR PERSONVERN SEANSE

Vår nettstedsadresse er: https://www.seanse.no

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Seanse samler inn, bruker og oppbevarer personopplysninger. Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Senterleder ved Seanse er behandlingsansvarlig av personopplysninger. Personvernombud kan nås på personvernombod@hivolda.no

Seanse behandler personopplysninger hovedsakelig i den hensikt å administrere og legge til rette for kunstproduksjon og med formålet om å yte og levere tjenester innenfor kunstfeltet. Vi registrerer opplysninger som vi har saklig behov for i vår kommunikasjon med samarbeidspartnere og andre, dette for å ivareta våre forpliktelser og administrere forholdet til brukerne av våre tjenester.

Seanse behandler personopplysninger oppgitt av søkere på kunstneropphold som del av vurderingen av søknadene. Vi publiserer navn og gruppetilhørighet for de som har fått innvilget opphold. Offentliggjøringen er et ledd i arbeidet for åpenhet og likebehandling. Vi oppbevarer informasjon om personer som mottar tilskudd fra Seanse og andre inn- og utbetalinger med formål å føre regnskap og overholde de rettslige forpliktelser Seanse er pålagt.

Seanse oppbevarer personopplysninger så lenge vedkommende er registrert som en av våre kontaktpersoner i den aktuelle virksomheten og så lenge Seanse og vedkommende har en gjensidig interesse i å ha kontakt. Vi arbeider stadig for å opprettholde gode interne rutiner for personvern for opplysningene som blir lagret i vårt elektroniske og i vårt fysiske arkiv. I noen tilfeller vil navnet ditt bli oppbevart i systemet på grunn av hensyn til arkiv og historiske formål. Dersom du ønsker det har du rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg for å kontrollere at de er riktige, fullstendige eller relevante. Du kan når som helst få dem rettet, supplert eller slettet. Dette kan du gjøre ved å kontakte seanse på info@seanse.no. Dersom du mener vi har ikke overholder våre plikter kan du klage til Datatilsynet.

I tilknytning til seminar og arrangement, innhenter vi navn og kontaktopplysninger, i tillegg til matallergier og behov for tilretteleggelse. Disse opplysningene blir kun brukt til å administrere arrangementet. Navn og organisasjon blir publisert på deltakerlister, og deles med andre, dersom ikke annet er avtalt.

Evalueringsskjemaer i etterkant av aktiviteter skal som hovedregel besvares anonymt. Dersom dette ikke er tilfellet, vil dette bli oppgitt. Formålet med slike analyser er å evaluere samt forbedre vår informasjonsflyt, aktiviteter og tjenester. Svarene fra evalueringene og påmeldingsinformasjon oppbevares så lenge de har dokumentasjonsverdi for organisasjonen. Personopplysninger vi deler med utvalgte samarbeidspartnere og med medlemmer i råd og utvalg er underlagt streng konfidensialitet. Seanse benytter databehandlere for enkelte av aktivitetene. Dersom du ønsker nærmere informasjon ta kontakt med Seanse.

Seanse kommuniserer om kunstnere/utøvere om deres prosjekter på våre nettsider, i sosiale medier og gjennom andre kanaler som tidsskrifter og nyhetskanaler. Motivet for kommunikasjonen er å promotere innhold for å øke synlighet og forståelse for kunst og kunstproduksjon og fremme dets plass i samfunnet. Når du bruker seanse.no, samtykker du i at det settes informasjonskapsler (cookies) i din nettleser. Vi samler ikke inn personopplysninger utover brukernes IP-adresse, og vi kan ikke bruke informasjonen til å identifisere enkeltindivider. Når vi bruker Googles tjenester deler vi også informasjon med dem. Dvs. at Google får tilgang til din IP-adresse og besøkshistorikk og kan knytte dette til din Google-konto for å bedre tilpasse sine tjenester til deg. Seanse deler også informasjon med Facebook. Ved hjelp av en cookie kan vi identifisere grupper av brukere som besøker våre nettsider.

Seanse er ikke ansvarlig for personopplysninger som skjer ved direktestrømming (streaming) av webinar, foredrag eller andre presentasjoner ved bruk av digitale løsninger, hvor direktestrømmen inneholder lyd fra og-/eller video. Ved opptak vil Seanse redigere dette bort før publisering i henhold til kontrakt mellom Seanes og samarbeidspartnere. Ved spørsmålsrunde fra deltakere blir spørsmål stilt til foredragsholdere uten at personopplysning blir avdekket på noen som helst måte. Dette blir ikke lagret noen annet plass en plattform spørsmålet ble stilt. Seanse er ikke ansvarlig for andre plattformer og det er da andre retningslinjer angående personvern som gjelder.

Ved bruk av strømmetjenester som Zoom eller liknende vil standardinnstillingene i det digitale strømmeverktøyet være aktivert slik at deltakere kan logge seg på uten lyd og bilde. Deltakerne kan selv eventuelt endre sitt eget navn etter innlogging. Deltakere gir samtykket til å være synlig i videostrømmen ved selv skru på lyd og/eller bilde i strømmen.

Blir det gjort opptak i strømmetjenester som til døme Zoom, blir det opplyst i forkant av foredraget til de som deltar har mulighet til å gjøre seg selv anonym ved og skru av lyd/bilde/navn. For mer info henvises det til denne personvernerklæringen.

Seanse henter ikke inn eller lagrer noen personopplysninger der påmeldingskjema ikke er til stede. Ved påmeldingskjema der Seanse tilbyr digitale løsninger kan Seanse bruke informasjonen videre til markedsføring basert på kunstfelt til promotering og invitasjon til fremtidige prosjekt og arrangement. Motivet for kommunikasjonen og innhenting av samtykket personopplysning er å promotere innhold for å øke synlighet og forståelse for kunst og kunstproduksjon og fremme dets plass i samfunnet.

Når du bruker seanse.no, samtykker du i at det settes informasjonskapsler (cookies) i din nettleser. Vi samler ikke inn personopplysninger utover brukernes IP-adresse, og vi kan ikke bruke informasjonen til å identifisere enkeltindivider. Når vi bruker Googles tjenester deler vi også informasjon med dem. Dvs. at Google får tilgang til din IP-adresse og besøkshistorikk og kan knytte dette til din Google-konto for å bedre tilpasse sine tjenester til deg. Seanse deler også informasjon med Facebook. Ved hjelp av en cookie kan vi identifisere grupper av brukere som besøker våre nettsider. Vi kan ikke identifisere enkeltpersoner.

Vi kan, uten forvarsel, endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Den siste versjonen vil gjøres tilgjengelig på denne adressen. Ved vesentlige endringer vil vi legge ut en melding på nettstedet og/eller informere deg i andre kanaler.

Vilkårene styrer alt vi gjør innen innsamling, behandling, bruk av data og dine rettigheter til innsyn, endring og sletting av personlig informasjon. Ved å benytte våre kanaler samtykker du til vilkårene. Informasjon om personvern finner du også på datatilsynet.no.