Produksjoner

Ariadnes tråd

Marianne Stenerud & Cesilie Kverneland

Dans og fortellerkunst - 7-10 år

Forestillingen tar utgangspunkt i den greske myten om Ariadne og Thesevs som blant annet omhandler tema som lengsel og frihet. Gjennom å kombinere dans og fortelling skapes et flertydig uttrykk hvor de to kunstartene komplementerer og utfyller hverandre. Hvordan fortellingen kan formidles samtidig med dansen har stort fokus underveis. Ved å krysse over og undersøke sine kunstneriske uttrykk viskes det markante skillet mellom danser og forteller ut. Tråden og nøstet er et tydelig visuelt element og objekt som skaper forbindelser, linjer og endringer i rommet. Fortellingen illustreres ikke, men gir rom for at publikum selv kan skape seg flere og nye bilder av det de opplever, ser og hører.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film