Produksjoner

Cultivating Meaning

Line Sanne & Marit Silsand

Visuell kunst/verksted – 1-5 år

Cultivating Meaning – en møteplass for kunstens leke-drift.

Duoen vil utvikle et prosjekt som tar utgangspunkt i deltagerorienterte og samskapende prosesser med barn i barnehagen, – et prosessuelt og dialogbasert kunstprosjekt, med en leken og eksperimentell tilnærming til organiske, stedsspesifikke materialer hentet fra parker i nærmiljøet. Barna vil ta del i den skapende prosessen. Sammen med hverandre og med duoen får de mulighet til å utfolde seg og eksperimentere med utvalgte materialer innenfor rommets rammer og samarbeide om skulpturelle elementer og installasjoner.

Foto: Kristian Glomnes, Seanse

Velg år 🢑
Alle år
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Teater
Musikk
Visuell
Verksted
Dans
Litteratur
Scenekunst
Animasjon
Kunstprogram