Produksjoner

Struktur

Solveig Styve Holte & Bente Alice Westgård

Dans – 16-19 år

Prosjektet undersøkjer omgrepet struktur. Ved å definere kropp, rørsle, rom og lyd som strukturar, utforskast det korleis desse kan setjast i bevegelige bilete i relasjon til kvarandre. Målsetjinga med prosjektet er å utvikle ei framsyning for tre dansarar og ein musikar der eit abstrakt materiale vert sett i poetiske tablå. Framsyninga vil vere ei kunstoppleving som vektlegg publikum si evne til å skape meining gjennom eigne assosiasjonar og historier knytta til det dei ser.

Forestillinga hadde premiere 3. juni 2010 ved Teatret Vårt i Molde.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film