Produksjoner

Det var en gang

Andre Lassemo & Ellen Bendu

Teater – 6 – 12 år

Sceneteksten tar utgangspunkt i norske folkeeventyr og intervjuer gjort av unge voksne om deres forhold til eventyrene de ble fortalt under oppveksten. Hva slags eventyr kjenner de til? Hva slags mennesker/karakterer er det som dukker opp? Kunne de sett for seg å være en karakter i et slikt eventyr? Hva ville de ha endret/lagt til? Målet med forstillingens tekst er å gi alle barn, uavhengig av bakgrunn, rom til å føle at de har en plass i kulturarven, slik at de kan leve seg inn i alle eventyr og kjenne at det også handler om dem. Intensjonen bak dette er å bryte med stereotypier.

Foto: Kristian Glomnes, Seanse

Velg år 🢑
Alle år
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Teater
Dans
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Animasjon
Verksted