Produksjoner

It's a Journey

Venla Niitemaa, Montaser Hassan, Cao Xindi & Marjan Poursharifi

Litteratur/poesi, visuell & bevegelse – 8-90 år

En internasjonal og tverrfaglig gruppe kunstnere prøver gjennom å dele praksis med hverandre transformere deres tidligere erfaring i hver form. Samtale er et sentralt verktøy; med temaer som kultur, grenser og kunstnerisk tenkning. Gjennom støtte fra hverandre tar de opp disse viktige temaene gjennom kunsten for å kunne gi uttrykk for frustrasjoner, bekymringer og spørsmål. Prosjektet er en collage av poesi, maleri, kalligrafi og bevegelse. Videre vil de utvikle det videre til et rom der både barn og voksne kan undre seg sammen der de invitere dem til å delta på ulik måte for å oppleve poesien i møtepunktene.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film