Produksjoner

Den kulturelle barnehagesekken

Anne Cathrine Lande og & Liva Mork

Visuell kunst – 0-3 år

Målsettinga med «Den kulturelle barnehagesekken» er å gi barna gode og spennande kultur og kunstopplevingar medan dei går i barnehagen. Det er og ei målsetting å inspirere dei som arbeider i barnehagen, og gje tilbod som kan generere idéar for vidare arbeid med kunst i barnehagen. Prosjektet «Den kulturelle barnehagesekken» vil gi barna moglegheit til å møte profesjonell billedkunst, og kunst som nonverbal kommunikasjon kan opplevast uavhengig av språkferdighetar. Visuell kunst er derfor ei god og viktig kommunikasjonsform for dei aller minste barna som ennå ikkje har ferdig utvikla språk, samt for minoritetsbarn som ennå ikkje har lært seg norsk tilstrekkeleg.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film