Produksjoner

Iridal

Ann Sofie Godø, Jan Martin Gismervik, Fredrik Rasten & Natali Abrahamsen Garner

Samtidsmusikk og lysinnstallasjon

Iridal er synonymt for regnboge, og er vald som tematisk utgangspunkt for prosjektet. Regnbogen er eit symbollada naturfenomen og representerer ein geometrisk-romleg orden i eit bevegeleg kaos. Tittelen er vald med bakgrunn i elementa kunstnarane vil jobbe med; frekvensar, intensitet, fargar, atmosfærar og fysiologisk respons. Vi møter samtidsmusikk skapt av Jan Martin Gismervik, Fredrik Rasten og Natali Abrahamsen Garner, som nyttar song, gitar og trommer i sitt kunstneriske uttrykk. I tillegg har Ann Sofie Godø skapt lysinstallasjonar som komplementerer det musikalske uttrykket. Som publikum vert vi utfordra i møte med sanseinntrykka, som lett fangar oss, og tek oss med inn i fantasiens verden.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film