Produksjoner

Iridal

Ann Sofie Godø, Jan Martin Gismervik, Fredrik Rasten & Natali Abrahamsen Garner

Samtidsmusikk og lysinnstallasjon

Iridal er synonymt for regnboge, og er vald som tematisk utgangspunkt for prosjektet. Regnbogen er eit symbollada naturfenomen og representerer ein geometrisk-romleg orden i eit bevegeleg kaos. Tittelen er vald med bakgrunn i elementa kunstnarane vil jobbe med; frekvensar, intensitet, fargar, atmosfærar og fysiologisk respons. Vi møter samtidsmusikk skapt av Jan Martin Gismervik, Fredrik Rasten og Natali Abrahamsen Garner, som nyttar song, gitar og trommer i sitt kunstneriske uttrykk. I tillegg har Ann Sofie Godø skapt lysinstallasjonar som komplementerer det musikalske uttrykket. Som publikum vert vi utfordra i møte med sanseinntrykka, som lett fangar oss, og tek oss med inn i fantasiens verden.

Velg år 🢑
Alle år
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Teater
Musikk
Visuell
Litteratur
Scenekunst
Dans
Kulturarv
Music
Animasjon
Verksted
Film