Produksjoner

Inn i Peer Gynts rike

Klomadu

Musikkteater – 6-13 år

Ei oppfølging og vidareutvikling frå Prøvekluten 2004. Tema er segnene Henrik Ibsen nytta som inspirasjon til sitt skodespel Peer Gynt. Framsyninga byggjer på tradisjonar frå norsk folkemusikk, men med nykomponert musikk og nytt manus. Forteljing, musikk, videoproduksjon og skuggespel vert likeverdige komponentar når historia vert fortalt.

Medvirkande: Karen Høie, Svein Gundersen og Martine Lund Hoel.

Velg år 🢑
Alle år
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Musikk
Teater
Visuell
Scenekunst
Dans
Film
Verksted
Litteratur
Animasjon