Produksjoner

Hallo, er jeg noen her?

Inger Bakke, Marit Kaldhol, Liv Dysthe Sønderland & Magnar Åm

Scenekunst – Barn og ungdom

Hallo, er jeg noen her? er en utforskning av dialogen mellom mennesket og naturen, og våre behov for ritualer. Ritualene har vært vårt samlingspunkt gjennom historien og i svært mange tilfeller også vårt holdepunkt. I prosjektet ønsker Inger Bakke å utforske hvordan og om man kan oppnå intens nærhet til natur gjennom ritualer i en samlet gruppe. Barns involvering er essensielt i denne prosessen. Sammen med komponist Magnar Åm, og visuell kunstner Liv Sønderland, utforsker hun prosesser for hvordan kunsten kan knyttes til naturen og omvendt.

Velg år 🢑
Alle år
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Visuell
Dans
Litteratur
Musikk
Scenekunst
Teater
Animasjon
Verksted
Film